Ensam glädje

Man kan ändra sina tankemönster. Det kan vara svårt och kräva möda men det går. Det är det som är det viktiga att komma ihåg. Enligt nyare hjärnforskning blir vi friskare och lever längre om vi anammar de positiva tankarna istället för de negativa. Men glädjen har det inte lätt. Vi människor har enligt sammaFortsätt läsa ”Ensam glädje”